Argon laserbehandeling


Wanneer wordt een Argon of groen licht laser uitgevoerd?
Bij netvliesproblemen kan er soms gekozen worden voor een laserbehandeling. Bij deze vorm van behandelen wordt door middel van een felle, smalle groene lichtbundel bloedvaten of defecten in het netvlies behandeld. Enkele aandoeningen die behandeld worden met de Argon Laser:
– Diabetische Retinopathie
– Ablatio Retinae (netvlies loslating)
– Verstopt bloedvat
– Lekkend bloedvat
– Zwakke plekken

Uiteraard verschilt iedere aandoening en de daarbij behorende behandeling per patiënt.

De behandeling
De voorbereiding op de laserbehandeling bestaat uit oogdruppels om de pupil te verwijden en het oog te verdoven. Indien het gaat om een uitgebreide behandeling, kan ook een injectie bij het oog gegeven worden voor een plaatselijke verdoving. De oogdruppels en verdoving moeten c.a. 30 minuten inwerken voordat de laserbehandeling kan worden gestart.

De behandeling zelf duurt tussen de 10 en 30 minuten, afhankelijk van de grootte van de te behandelen plek.

De laserbehandeling vindt poliklinisch plaats, u kunt na de behandeling direct naar huis. Omdat de ogen gedruppeld worden raden wij het af zelfstandig naar huis te gaan.

De complicaties
Tijdens de laserbehandeling kunt u wat kleine prikjes voelen in het oog dat behandeld wordt. Na de behandeling kan het oog geïrriteerd en rood zijn. De arts geeft u een recept voor oogdruppels om ontsteking te voorkomen.

De gevolgen
Het herstellen van het netvlies is het doel van de behandeling. Hierdoor wordt getracht verslechtering in het gezichtsvermogen te voorkomen.

Alternatieven
Een dergelijke laserbehandeling vaak een spoedeisende behandeling en gebeurt daarom vaak op dezelfde dag als dat de diagnose wordt gesteld. In sommige gevallen is een netvliesoperatie of injectie ook een optie. De arts zal de mogelijkheden met u bespreken.

De Argon Laserbehandeling wordt in het algemeen door de zorgverzekeraar vergoed.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088-6649699

DIRECT contact opnemen bij een van de volgende klachten:
– Plotseling verminderd zicht
– Hevige, aanhoudende pijn aan het oog
– Lichtflitsen
– Bloedingen in of rond het behandelde oog