Wachttijden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele wachttijden per specialisme en per locatie. Omdat onderstaande wachttijden een momentopname betreffen, kan het gebeuren dat de wachttijd voor uw specifieke behandeling niet gelijk is met de op deze pagina gepubliceerde wachttijden. Tevens is de wachttijd per arts verschillend. Zo kan de wachttijd voor u langer zijn, omdat u voorkeur heeft voor een bepaalde arts. De wachttijd kan ook korter zijn, bijvoorbeeld doordat de arts heeft aangegeven dat dit noodzakelijk is. Wilt u weten hoe wij de wachttijden bepalen? Lees dan de toelichting op de wachttijden.

Wachttijden
1e polibezoek oogarts Amstelveen: 18 kalenderdagen

1e polibezoek oogarts Mijdrecht: 51 kalenderdagen

1e polibezoek orthoptist Amstelveen: 45 kalenderdagen

Staaroperatie Amstelveen: 7 kalenderdagen

Actueel per 7 mei 2018.

Spoedgevallen
Voor spoedeisende zaken gelden uiteraard geen wachttijden. Neemt u in geval van spoed dan ook altijd direct contact op met uw eigen huisarts of, wanneer u al onder behandeling bent bij Opsis, met ons door te bellen met het spoednummer: 088 664 9699.

Wachttijd te lang?
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

Afspraak inplannen?
Voor het inplannen van een afspraak zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 telefonisch te bereiken op 088 – 664 9674. Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar de kosten van het consult alleen vergoedt indien u in het bezit bent van een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of andere door de zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer.