Bewegende vlekken


Bewegende deeltjes, vliegjes, stofjes of donkere vlekjes in het zicht. Heel erg vervelend, maar vaak een verschijnsel als gevolg van een normaal verouderingsproces van het oog. Mouches Volantes ofwel drijvertjes zijn troebelingen in het glasachtig lichaam van het oog. Het glasachtig lichaam is in de jeugdjaren een gelachtige structuur die doorzichtig is. Dit glasachtig lichaam wordt door de jaren heen steeds wateriger. Vergelijkbaar met een gelatinepudding die buiten de koelkast staat. In de waterige massa ontstaan klontjes eiwitten die af en toe door het beeld kunnen gaan. Dat zijn de bewegende deeltjes die dan zichtbaar zijn.

Behandeling van mouches volantes is mogelijk wanneer ze erg hinderlijk zijn. Ze kunnen met een Laser kleiner gemaakt worden of, wanneer het echt invloed heeft op de gezichtsscherpte, kan er een vitrectomie worden uitgevoerd.
Dit is een oogoperatie, vaak onder algehele narcose en wordt alleen uitgevoerd in specialistische ziekenhuizen. Het glasachtig lichaam zit op enkele punten vast aan het netvlies. Wanneer de structuur verandert laat het glasachtig lichaam ook los van het netvlies. Daardoor is er een iets hoger risico op een netvliesloslating. Bij zo’n 15% van de mensen waarbij het glasachtig lichaam vervloeit treedt er een loslating van het netvlies op. Mensen met een hoge min sterkte hebben een hoger risico.

Let op bij: Bijkomende lichtflitsen die plotseling aanwezig zijn en niet meer weggaan. Een plotseling forse toename van het aantal deeltjes dat u ziet!

Wanneer dit het geval is, is het absoluut noodzakelijk om contact op te nemen met een oogarts.
Bij een netvliesloslating laat het bovenste laagje van het netvlies los van de onderliggende laagjes. Het zicht kan hierdoor minder worden, bijvoorbeeld aan de zijkant van het gezichtsveld. Dit wordt vaak omschreven als een gordijntje dat wappert.
Een loslating van het glasachtig lichaam duurt enkele maanden. Wanneer dit proces voltooid is, is de kans op een netvliesloslating weer op een normaal niveau.

De controle wordt door iedere zorgverzekeraar vergoed.
Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088-6649699

Contact opnemen bij een van de volgende klachten
– Plotseling verminderd zicht
– Hevige, aanhoudende, pijn aan het oog
– Lichtflitsen
– Bloedingen in of rond het behandelde oog