Ectropion- en entropioncorrectie


Bij een ectropion staan de onderoogleden af van het oog. Naast het feit dat dit cosmetisch storend kan zijn, gaat de traanpunt ook afstaan van het oog, wat klachten kan geven van tranende ogen, roodheid en terugkerende ontstekingen.

Ectropion correctie
Om een afstaand onderooglid te corrigeren wordt een ectropion-correctie uitgevoerd. Dit is een operatie aan de onderoogleden waarbij een klein stukje huid wordt weggehaald en het ooglid weer tegen het oog gaat staan.

Entropion correctie
Het tegenovergestelde van een ectropion is een entropion. Een ooglid dat teveel naar binnen staat. Dit kan schade geven aan het oog omdat de wimperharen dan tegen het hoornvlies schuren. Dit veroorzaakt irritatie en beschadigt de oogbol en het hoornvlies.

De behandeling
Een ectropion of entropion operatie bestaat uit verschillende stappen:

  • De huid wordt gedesinfecteerd met Betadine.
  • Onder de huid worden injecties gegeven met lokale verdoving. Deze injecties kunnen wat gevoelig zijn. Als de verdoving ingewerkt is, voelt u weinig of niets meer van de operatie.
  • Er wordt een deel van de huid weggehaald en de huidranden worden gesloten met niet-oplosbare hechtingen (deze geven geen wondreactie); de ingreep duurt ongeveer 45 minuten. De hechtingen worden er na 7 – 10  dagen weer uitgehaald.

De sneden worden zo gemaakt dat het litteken later niet of nauwelijks zichtbaar is. Meestal wordt de hechting in de huid geplaatst (intracutaan) waardoor die niet zichtbaar is.

Indien geen nabloedingen aanwezig zijn, kunt u weer naar huis. U krijgt geen verband op de ogen. Desalniettemin kan het gezichtsvermogen minder zijn en daarom dient u na de behandeling iemand anders te laten rijden. De oogleden kunnen in de eerste dagen gezwollen en blauw zijn. Soms treedt ook een tijdelijke zwelling met blauwe verkleuring op van de onderoogleden. Dit is niet iets om u ongerust over te maken; de zwelling en blauwe plekken trekken geleidelijk weg. Het uiteindelijke resultaat is na 2 maanden te beoordelen.

Bloedverdunners
Bij ooglidcorrecties wordt bij voorkeur gestopt met bloedverdunners om (na)bloedingen te voorkomen. Met het gebruik van deze medicijnen moet tijdig voor de operatie worden gestopt: ascal/acetylsalicylzuur 10 dagen, marcoumar 7 dagen, sintrom (acenocoumarol) 3 dagen. U dient dit wel eerst te overleggen met uw huisarts of de specialist die deze bloedverdunners heeft voorgeschreven. Indien de bloedverdunners niet mogen worden gestopt, dient u dit met de oogarts te overleggen.

Bijwerkingen en complicaties
De meest voorkomende, niet ernstige bijwerkingen, maar ook zeldzame complicaties worden hieronder uitgebreid beschreven. Echter bij een ectropioncorrectie treden zelden problemen op. Vrijwel alle patiënten zijn zeer tevreden met het resultaat van de operatie en de klachten zijn opgelost.

  1. a) zwelling van het ooglid en ongevoeligheid van de lidrand: Iedere operatie van het ooglid veroorzaakt weefselreactie en een tijdelijke verstoring van de lymfeafvoer, waardoor het onderste deel van de lidrand na de operatie dikker is. Deze zwelling neemt geleidelijk af, maar dit kan wel enkele weken duren. Bij het verwijderen van de huid worden automatisch ook de zenuwen die door de huid lopen doorgesneden. Hierdoor kan het ooglid soms enkele weken wat gevoelloos zijn; ook dit herstelt geleidelijk.
  2. b) littekens: Bij iedere patiënt ontstaat er een litteken. Littekens zijn het gevolg van de operatietechniek en de reactie van de huid op de operatie. Wanneer wonden bij u in het algemeen mooi genezen heeft u meer kans op een mooi litteken dan iemand bij wie littekens altijd goed zichtbaar blijven. Stoppen met roken bevordert een fraaie genezing. Overigens plaatst de oogarts de snee zoveel mogelijk in de huidplooi, zodat het litteken niet of nauwelijks zichtbaar is bij rechtuit kijken.

Algemene opmerkingen
Autorijden: direct na de ingreep is het verstandiger iemand anders te laten autorijden of te komen met een begeleider of openbaar vervoer. Hoewel het gezichtsvermogen door de operatie niet beïnvloed wordt, moet men er rekening mee houden dat de oogleden nog gezwollen kunnen zijn (m.n. de eerste week).

Douchen: men mag wel douchen na een ooglidcorrectie maar de wond moet bij voorkeur droog worden gehouden (totdat de hechtingen verwijderd zijn). Mocht de wond toch nat geworden zijn, dep dan de oogleden voorzichtig droog.

Make-up: Zolang de hechtingen nog niet verwijderd zijn en de wonden nog niet genezen zijn, kunt u uw ogen zeker niet opmaken. Deze periode duurt ongeveer een week. Hierna kunnen nog bloeduitstortingen zichtbaar zijn en kunnen de oogleden tot 1½ -2 maanden nog licht gezwollen zijn. In die periode mag u desgewenst de ogen wel opmaken, maar enige voorzichtigheid, met name bij het verwijderen van de make-up, is wel geboden. Niet teveel kracht uitoefenen op de wond!

Zwemmen: de eerste 7-10 dagen mag u nog niet zwemmen; in ieder geval niet voordat de hechtingen verwijderd zijn en de wonden nog niet genezen zijn.

Werken: in principe mag u direct weer aan het werk, maar u moet er wel rekening mee houden dat uw oogleden de eerste 2 weken blauw en gezwollen kunnen zijn. Het is overigens niet verstandig om de eerste dagen zwaar lichamelijk werk te verrichten waarbij er veel druk in het hoofd en op de ogen ontstaat (bijv. zwaar tillen). Hierdoor is namelijk de kans op een nabloeding groter.

Voor vergoeding raadpleeg uw zorgverzekeraar en uw verzekeringspolis.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088-6649699