Glaucoom


Bij glaucoom (hoge oogdrukziekte) wordt de oogzenuw beschadigd door een te hoge druk in het oog.  Het aantal  zenuwvezels van de oogzenuw neemt af en op termijn kan dit leiden tot gezichtsvelduitval en zelfs blindheid. 1,5% van de Nederlanders heeft glaucoom.

Oorzaak
Er bestaat niet 1 vaste oorzaak voor het ontstaan van glaucoom. Er zijn een hoop factoren samen die zorgen dat glaucoom zich ontwikkelt. De belangrijkste risicofactoren zijn:

  • Verhoogde oogdruk of sterk wisselende oogdruk. Een normale oogdruk is maximaal 21mmHg. Hoe hoger de druk, des te meer kans dat er glaucoom optreedt.
  • Glaucoom in de familie. Wanneer er glaucoom bij broers, zussen of ouders voorkomt, heeft u 10x meer kans om glaucoom te ontwikkelen.
  • Leeftijd. Op een hogere leeftijd komt glaucoom vaker voor.
  • Hoge brilsterkte, bijvoorbeeld als u  sterk bijziend of verziend bent.

Wanneer de oogdruk verhoogd is, heeft u dat in het algemeen zelf niet in de gaten. Als de oogdruk pas hoger is dan 35 kunnen klachten van pijn ontstaan.  De oogdruk staat helemaal los van de bloeddruk.

 Diagnose van glaucoom
Wanneer glaucoom niet wordt ontdekt of onvoldoende wordt behandeld, neemt geleidelijk de gezichtsvelduitval toe en kan in een laat stadium ook het scherpe zien worden aangetast. Een tijdige opsporing van glaucoom is daarom heel belangrijk. OPSIS beschikt over de Spectraal Optical Coherence Tomography (OCT). Met dit moderne apparaat kan in een zeer vroeg stadium verlies aan oogzenuwvezels worden vastgesteld door diktemetingen. Glaucoom kan zo al worden gediagnosticeerd voordat gezichtsveld uitval heeft kunnen plaatsvinden.

Op dit moment is de enige bewezen behandeling  van glaucoom het verlagen van de oogdruk. Als de  oogdruk voldoende wordt verlaagd, kan een verdere toename van de gezichtsvelduitval worden voorkomen of worden vertraagd. Reeds aanwezige gezichtsvelddefecten kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden.

Behandeling
Wanneer men gaat behandelen wordt gekozen voor behandeling met oogdruk verlagende druppels of laser. Er zijn veel verschillende soorten druppels. De oogarts zal de oogdruppels voorschrijven waarvan hij verwacht dat deze de best mogelijke oogdruk verlaging geven.  Het is belangrijk dat de patiënt van het druppelen (één of meerdere malen per dag) een vaste gewoonte maakt.

Ook Selectieve Laser Trabeculoplastiek (SLT) is een goed alternatief voor oogdruk verlagende medicatie bij de behandeling van glaucoom.

Mocht in de praktijk blijken dat oogdruppels alleen onvoldoende oogdruk daling veroorzaken, kan de behandeling worden aangevuld met een laserbehandeling. Als ook dat niet de gewenste oogdrukdaling tot gevolg heeft, kan een oogdruk verlagende operatie (filter-operatie of glaucoominplant) worden overwogen.

Alle vormen van behandeling van glaucoom, die bij Opsis worden uitgevoerd, worden in het algemeen vergoed door iedere zorgverzekeraar, raadpleeg uw polis.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088-6649699