Hoge bloeddruk en het oog


Wanneer u een hoge bloeddruk (hypertensie) heeft kan dit ook schade geven aan de ogen, ook wel hypertensieve retinopathie genoemd. De slagaderen voorzien het lichaam van zuurstof en de aderen voeren afvalproducten af. Het oog is hierbij geen uitzondering. Als de bloedvaten schade ondervinden kan dit dus ook gevolgen hebben voor het zien. Bloedvaten in het netvlies kunnen gaan lekken en zo ontstaan bijvoorbeeld opeenhopingen van afvalproducten van het netvlies die niet meer afgevoerd worden (exudaten). Ook kunnen er bloedinkjes of zuurstoftekorten ontstaan in het netvlies.

Het is daarom belangrijk om, wanneer u een hoge bloeddruk heeft, jaarlijks de ogen te laten controleren op netvliesafwijkingen. Ook wanneer u geen klachten heeft. De kans op netvliesafwijkingen bij hoge bloeddruk neemt toe met de leeftijd en/of wanneer de bloeddruk niet goed te controleren is.

Behandeling
Wanneer er sprake is van hypertensieve retinopathie is het belangrijkste dat de bloeddruk omlaag gaat en stabiel laag blijft. In sommige gevallen is het mogelijk om het oog te behandelen met Laser. Bij lekkage kan het betreffende bloedvat gedicht worden met de Argon of groene laser.Deze behandeling duurt in het algemeen onge­veer twintig minuten.

De voorbereiding op de laserbehandeling bestaat uit oogdruppels om de pupil te verwijden en druppels om het oog te verdoven. Ook dit kost tijd voordat deze ingedruppeld en ingewerkt zijn.

Bespreek de mogelijkheden voor behandeling met uw arts.

De behandeling en controle op hypertensieve retinopathie wordt in het algemeen door de zorgverzekeraar vergoed, raadpleeg uw polis.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088-6649699