Intravitreale injectie


Uw arts heeft u voorgesteld een behandeling te ondergaan voor uw oogaandoening. Stel vragen aan uw behandelend arts indien iets niet duidelijk is, zodat u de volgende informatie goed begrijpt en kunt beslissen of u deze behandeling zou willen ondergaan.

U heeft een oogaandoening waarbij als complicatie nieuwvorming van bloedvaten of vochtlekkage uit bestaande bloedvaten is ontstaan. Hiervoor bestaat momenteel een behandeling met medicijnen. Deze medicijnen remmen de vaatnieuwvorming en vaatlekkage af. Onderzoek heeft wereldwijd uitgewezen dat hierdoor het ziekteproces kan worden afgeremd en in bepaalde gevallen zelfs een sterke verbetering van de gezichtsscherpte kan worden bereikt.

Om de medicijnen de bloedvaten in het netvlies te laten bereiken, is het noodzakelijk de medicijnen in de oogbol in te brengen. Dit doet de arts d.m.v. een intravitreale injectie.

De behandeling
Een behandeling met intravitreale injecties gaat als volgt:

De medicatie wordt door middel van een injectie in het oog toegediend. Voorafgaand aan de injectie wordt het oog met druppels afdoende verdoofd, zodat u van de injectie nauwelijks iets voelt. De injectie wordt uiteraard op de operatiekamer toegediend. Per behandeling moet u ongeveer een uur uittrekken. Vooraf hoeft u geen bijzondere maatregelen te treffen, tenzij de arts u anders heeft verteld. Na de behandeling krijgt u een doorzichtig kapje op het oog, dit kapje dient u ter bescherming van het oog te laten zitten tot de volgende ochtend. Het is een veelvoorkomend verschijnsel dat na inspuiting een donkere, bolvormige vlek in beeld zit. Deze vlek trekt na enkele dagen weg. Ook kan het oog wat rood en geïrriteerd zijn.

Wij raden u aan met iemand mee te rijden of gebruik te maken van het openbaar vervoer.

 Na de behandeling
Sommige injecties worden per serie van 3 of 4 injecties herhaald met ten minste 4 weken tussen de behandelingen. Na de laatste injectie wordt een afspraak gemaakt voor een eindcontrole bij de arts om het definitieve resultaat te bekijken en eventueel de verdere behandeling af te spreken.

Het geneesmiddel remt een van de belangrijkste groeifactoren in het oog, die vaatgroei en vaatlekkage stimuleert. Remming van deze groeifactor zou kunnen leiden tot een afname, mogelijk verdwijnen van de vaatnieuwvormingen en vaatlekkage in uw oog. Indien u goed reageert op de behandeling wordt voorkomen dat uw gezichtsvermogen verder achteruitgaat. Het doel van deze behandeling is dus stabilisatie van de gezichtsscherpte.

Er zijn risico’s verbonden aan de toediening van een dergelijk medicijn in het oog; deze zijn pijn aan het oog, een bloeduitstorting rond het oog, infecties van het oog, verhoogde oogdruk, bloedingen en netvliesloslating. Deze complicaties kunnen leiden tot een minder gezichtsvermogen. De te verwachte resultaten wegen echter ruimschoots op tegen het risico op complicaties. Hierdoor zijn de intravitrale injecties inmiddels wereldwijd een zeer veel toegepaste behandeling.

 Alternatieven:
In sommige gevallen zijn voor vaatafwijkingen alternatieve behandelingen, bijvoorbeeld laserbehandeling of een netvliesoperatie. Indien deze behandelingen een gelijkwaardig alternatief bieden voor de intravitreale injectie zal de arts dit  met u bespreken.

Bij klachten na de injectie kunt u altijd telefonisch contact opnemen met Opsis oogziekenhuis.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op telefoonnummer: 088-6649699