OCT-scan


Optical Coherence tomography (OCT) is een beeldvormende techniek die hoge-resolutie beelden kan maken van structuren van het oog. De beelden geven een doorsnede weer van bijvoorbeeld het netvlies of de oogzenuw van het oog. Meestal wordt de OCT gebruikt om een beeld te maken van het centrale deel van het netvlies, de gele vlek of macula genoemd en de zenuwvezellaag rondom de oogzenuw.

Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel, via de pupil, in het oog op het netvlies. Er wordt gescand m.b.v. een optische lichtbundel. De verschillende structuren van het netvlies reflecteren (terugkaatsen) dit licht vervolgens terug, via de pupil, weer naar buiten het oog. Hier wordt het teruggekaatste licht opgevangen door het apparaat. Er ontstaat een beeld van een dwarsdoorsnede van het netvlies, opgebouwd uit verschillende kleuren.

Toepassingen
De OCT kan hoge-resolutie beelden maken van verschillende structuren van het oog. De OCT wordt met name gebruikt voor het aantonen van afwijkingen van de gele vlek (macula) van het netvlies en verdunning van de zenuwvezellaag bij glaucoom.

Het netvlies (of macula)
Dit is de meest gebruikelijke toepassing van de OCT op dit moment. De volgende aandoeningen kunnen bijvoorbeeld  in beeld worden gebracht: maculagat (gat in de gele vlek), macula pucker (plooivorming), macula degeneratie (veroudering) en vocht in de macula.

 De oogzenuw
De OCT kan gebruikt worden voor het constateren van afwijkingen van de oogzenuw, bijv. bij glaucoom (hoge oogdrukziekte). Schade aan de oogzenuw kan met onze OCT al worden aangetoond voordat gezichtsvelduitval heeft plaats gevonden. In een vroegtijdig stadium kan glaucoom dus al worden aangetoond of juist worden uitgesloten.

Het onderzoek
Soms worden de pupillen van beide ogen eerst wijd gemaakt met oogdruppels. De eerste uren ziet u vervolgens wazig. Voor het naar huis rijden is het verstandig een begeleider mee te nemen. Bij het OCT apparaat zit u met de kin in een kinsteun en het voorhoofd tegen de band (zoals ook bij een algemeen oogonderzoek gebeurt). Als u in het apparaat kijkt, ziet u een kruisje. Tijdens het onderzoek blijft u naar dit kruisje kijken. Het onderzoek is niet gevaarlijk voor het oog. Het onderzoek is niet belastend (geen fel licht) en duurt meestal maar een tiental minuten.

Een OCT scan op medische indicatie wordt in het algemeen door iedere zorgverzekeraar vergoed.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088-664 9699