Ooglidcorrectie


Ooglidcorrectie
Dermatochalasis (afhangende bovenoogleden) wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de huid: de huid wordt ruimer doordat de vezels in de huid hun elasticiteit verliezen. Het onderhuidse bindweefsel verslapt soms ook tegelijkertijd waardoor het onderliggende vet naar voren kan uitpuilen. Dit veroorzaakt volle oogleden en/of een plaatselijke ooglidzwelling in de ooghoek aan de kant van de neus. Bij de ooglidcorrectie wordt overtollig huidweefsel, vaak samen met spier en vet, verwijderd. Meestal wordt de ingreep aan beide oogleden verricht om symmetrie te bevorderen.

Klachten
De klachten kunnen bestaan uit een a) zwaar gevoel van het bovenooglid, al of niet met hoofdpijnklachten, b) beperking van het bovenste gezichtsveld doordat de huid over de ooglidrand hangt, c) een plakkend gevoel van het bovenooglid of d) cosmetische problemen.

De verzekering
Correctie van dermatochalasis wordt door de zorgverzekeraars in het algemeen tot de cosmetische chirurgie gerekend. Sinds 1 januari 2005 wordt deze operatie niet meer vergoed uit het basispakket. Soms wordt deze operatie wel gedeeltelijk vergoed als het om een medische indicatie gaat. Vraagt u na bij uw zorgverzekeraar of de behandeling in het aanvullende pakket zit en of uw verzekeringsarts een medische indicatie af kan geven.

Beschrijving van de operatie
De operatie bestaat uit de volgende stappen:

  • aftekenen van het overschot aan huid met een viltstift of inkt.
  • de huid wordt gedesinfecteerd met Betadine.
  • onder de huid worden injecties gegeven met lokale verdoving. Deze injecties kunnen wat gevoelig zijn. Als de verdoving ingewerkt is, voelt u weinig of niets meer van de operatie.
  • het teveel aan huid en spier wordt verwijderd. Bij uitpuilend vet wordt het bindweefselschot ingeknipt en vervolgens het vet verwijderd.
  • de huidranden worden gesloten met niet-oplosbare hechtingen (deze geven geen wondreactie); de ingreep duurt ongeveer 45 minuten. De hechtingen worden er na 8-10 dagen weer uitgehaald. De snedes worden zo gemaakt dat het litteken later niet of nauwelijks zichtbaar is. Meestal wordt de hechting in de huid geplaatst (intracutaan) waardoor die niet zichtbaar is.
  • Indien er geen nabloedingen aanwezig zijn kunt u weer naar huis. U krijgt geen verband op de ogen. Desalniettemin kan het gezichtsvermogen minder zijn en daarom dient u na de behandeling niet zelf auto te rijden. De oogleden kunnen in de eerste dagen gezwollen en blauw zijn. Soms treedt ook een tijdelijke zwelling met blauwe verkleuring op van de onderoogleden. Dit is niet iets om u ongerust over te maken; de zwelling en blauwe plekken trekken geleidelijk weg.
  • Het uiteindelijke resultaat is na 2 maanden te beoordelen.

Bloedverdunners
Bij ooglidcorrecties wordt bij voorkeur gestopt met bloedverdunners om (na)bloedingen te voorkomen. Met het gebruik van deze medicijnen moet tijdig voor de operatie worden gestopt: ascal/acetylsalicylzuur 10 dagen, marcoumar 7 dagen, sintrom (acenocoumarol) 5 dagen. U dient dit wel eerst te overleggen met uw huisarts of de specialist die deze bloedverdunners heeft voorgeschreven. Indien de bloedverdunners niet mogen worden gestopt, dient u dit met de oogarts te overleggen.

Bijwerkingen en complicaties
De meest voorkomende, niet ernstige bijwerkingen, maar ook zeldzame complicaties worden hieronder uitgebreid beschreven. Echter bij een ooglidcorrectie van de bovenoogleden treden zelden problemen op. Vrijwel alle patiënten zijn zeer tevreden met het resultaat van de operatie.

a) zwelling van het ooglid en ongevoeligheid van de lidrand: Iedere operatie van het bovenooglid veroorzaakt weefselreactie en een tijdelijke verstoring van de lymfeafvoer, waardoor het onderste deel van de lidrand na de operatie dikker is. Deze zwelling neemt geleidelijk af, maar dit kan wel enkele weken duren. Bij het verwijderen van de huid worden automatisch ook de zenuwen die door de huid lopen doorgesneden. Hierdoor kan het ooglid soms enkele weken wat gevoelloos zijn; ook dit herstelt geleidelijk.
b) littekens: Bij iedere patiënt ontstaat er een litteken. Littekens zijn het gevolg van de operatietechniek en de reactie van de huid op de operatie. Wanneer wonden bij u in het algemeen mooi genezen heeft u meer kans op een mooi litteken dan iemand bij wie littekens altijd goed zichtbaar blijven. Stoppen met roken bevordert een fraaie genezing. Overigens plaatst de oogarts de snee zoveel mogelijk in de huidplooi, zodat het litteken niet of nauwelijks zichtbaar is bij rechtuit kijken.
c) asymmetrie van de huidplooi in beide bovenoogleden: Ondanks een zorgvuldig uitgevoerde operatie kan het voorkomen dat er een verschil in hoogte bestaat tussen de huidplooi links en rechts. Een geringe asymmetrie is trouwens normaal, zowel voor als na correctie van het bovenooglid.  Wanneer er na enkele maanden nog een duidelijke en storende asymmetrie van de huidplooi bestaat, is dit te verhelpen door nog een reepje huid te verwijderen.
d) zandgevoel en irritatie van het oog door uitdroging: Dit is een zeldzame complicatie. Na het verwijderen van huid/spier uit het bovenooglid kan de ooglidrand iets te hoog staan waardoor het ooglid onvoldoende sluit. Gedurende de eerste week is dit normaal door de zwelling van de oogleden; hierna wordt dit steeds minder. De sluitfunctie kan verminderd zijn door het litteken waardoor het oog iets sneller uitdroogt. Bij patiënten die al een traanfilm van matige kwaliteit of een lage traanproductie hebben, kan een geringe uitdroging van het hoornvlies optreden. Dit voelt aan alsof er zand in het oog zit.  Soms is het nodig hiervoor druppels (kunsttranen) te gebruiken. Mocht er voor de operatie sprake zijn van zeer droge ogen, dan is het niet aan te raden om een cosmetische ooglidcorrectie te laten verrichten. Het gevaar bestaat dat u na de operatie nog meer last krijgt van droge ogen.
e) cysten: Op de plaats waar met de hechtnaald door de huid gestoken is kunnen zich soms kleine gele bobbeltjes (inclusiecystes) ontwikkelen. Meestal verdwijnen die spontaan.
f) kleurverschillen tussen de huid boven en onder het litteken: De kleur van de huid in het bovenooglid verloopt van boven naar onder enigszins van licht naar donker. Door het weghalen van de huid kan de overgang duidelijker zichtbaar worden. Na de operatie zijn de bloedvaten in het ooglid verwijd; hierdoor is het bovenooglid de eerste tijd na de operatie meer rood, vooral bij mensen met een dunne huid en een lichte huidskleur. Complicaties treden bij een blepharoplastiek eigenlijk zelden op. Het uiteindelijke resultaat is vrijwel altijd goed en de patiënten zijn over het algemeen erg tevreden.

 Algemene opmerkingen
Autorijden: direct na de ingreep is het verstandiger iemand anders te laten autorijden of te komen met een begeleider of openbaar vervoer. Hoewel het gezichtsvermogen door de operatie niet beïnvloed wordt, moet men er rekening mee houden dat de oogleden nog gezwollen kunnen zijn (m.n. de eerste week).

Douchen: men mag wel douchen na een ooglidcorrectie maar de wond moet bij voorkeur droog worden gehouden (totdat de hechtingen verwijderd zijn). Mocht de wond toch nat geworden zijn, dep dan de oogleden voorzichtig droog.

Make-up: Zolang de hechtingen nog niet verwijderd zijn en de wonden nog niet genezen zijn, mag u uw ogen zeker niet opmaken. Deze periode duurt ongeveer een week. Hierna kunnen nog bloeduitstortingen zichtbaar zijn en kunnen de oogleden 1½ -2 maanden nog licht gezwollen zijn. In die periode mag u desgewenst de ogen wel opmaken, maar enige voorzichtigheid, met name bij het verwijderen van de make-up, is wel geboden. Niet teveel kracht uitoefenen op de wond!

Zwemmen: de eerste 7-10 dagen mag u nog niet zwemmen; in ieder geval niet voordat de hechtingen verwijderd zijn en de wonden nog niet genezen zijn.

Werken: in principe mag u direct weer aan het werk, maar u moet er wel rekening mee houden dat uw oogleden de eerste 2 weken blauw en gezwollen kunnen zijn. Het is overigens niet verstandig om de eerste dagen zwaar lichamelijk werk te verrichten waarbij er veel druk in het hoofd en op de ogen ontstaat (bijv. zwaar tillen). Hierdoor is namelijk de kans op een nabloeding groter.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088-6649699