Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementrechtbank te Utrecht onder aktenummer 48/2012. Een kopie van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Wilt u een afspraak maken?

of bel 088 664 9674