Sondage


Tranende ogen, epiphora genoemd, kunnen heel vervelend zijn. Men wordt erop aangesproken en het vertroebelt het zicht. Veel artsen zijn geneigd dit probleem niet serieus te nemen en geven vaak als antwoord: ‘Beter tranende ogen dan droge ogen’.

Toch zijn er oplossingen voor dit vervelende probleem. Bij OPSIS oogziekenhuis worden veel ingrepen gedaan om het afvoerkanaal van de tranen goed open te zetten; sondages.

Wanneer een oog traant is dit een verstoring in de balans van aanmaak en afvoer van de tranen. De meest voorkomende oorzaak hiervan is een verstopping in het onderste afvoerkanaaltje van de tranen (zie afbeelding). Om deze verstopping op te lossen kan een sondage uitgevoerd worden. Bij een sondage wordt het afvoerkanaaltje doorgespoeld en verwijd met een aantal staafjes. Door het afvoerkanaaltje op te rekken wordt getracht te voorkomen dat dit opnieuw verstopt raakt. Voor deze ingreep worden de pupillen niet wijd gedruppeld, dus het zicht blijft hetzelfde. Na afloop van de ingreep worden de ogen niet afgeplakt.

Risico’s
Aan deze ingreep zit een laag risico verbonden. Wat kan gebeuren is dat het onvoldoende effect heeft.

Controle
4 tot 6 weken na de ingreep vindt een controle plaats bij de arts om het effect te bekijken en worden meestal ontstekingsremmers voorgeschreven.

Alternatieven
De alternatieven zijn bij iedere patiënt anders, bespreek eventuele alternatieven met uw behandelend oogarts.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088-6649699