Verwijsbrief

Wanneer u een afspraak bij Opsis wilt maken, wordt altijd eerst gecontroleerd of u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief. Zonder geldige verwijsbrief wordt het consult of de behandeling namelijk niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Waarom een verwijsbrief?

De zorgverzekeraars stellen strenge eisen aan de vergoeding van medisch specialistische zorg. In de Zorgverzekeringswet is vastgesteld dat vergoeding van medisch specialistische zorg alleen mogelijk is wanneer u als patiënt zijnde in het bezit bent van een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of andere door de zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer. Indien u geen geldige verwijzing heeft, zal de behandeling niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en komen de kosten van de behandeling voor uzelf.

Geldige verwijsbrief

Een geldige verwijsbrief dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • Uw naam, adresgegevens en geboortedatum;
  • De naam, functie en AGB-code van de verwijzer;
  • Een korte beschrijving van de klacht waarvoor u wordt verwezen;
  • De datum waarop de verwijsbrief is uitgegeven, deze dient vóór de datum van het consult te liggen;
  • Ondertekening door de verwijzer.
Nieuwe verwijsbrief

Wanneer u nog niet eerder bij Opsis bent geweest, vragen wij u altijd eerst langs de huisarts te gaan voor een verwijsbrief. Zodra u in het bezit bent van de verwijsbrief of deze rechtstreeks naar ons is verzonden, kunnen wij een afspraak met u inplannen. Deze verwijsbrief is na afgifte een jaar geldig.

Indien u een vervolg- of controleafspraak bij Opsis plant voor dezelfde klachten als de vorige afspraak, is geen nieuwe verwijsbrief nodig. Pas wanneer u een afspraak wilt maken voor nieuwe klachten of de arts de vorige afspraak heeft aangegeven dat u bij Opsis uitbehandeld bent, is een nieuwe verwijsbrief nodig. Een voorbeeld hiervan is wanneer u eerder bij Opsis bent geweest vanwege droge ogen, maar nu een afspraak wilt maken omdat uw zicht achteruit is gegaan. Dit zijn twee verschillende klachten, waarvoor twee verschillende verwijsbrieven nodig zijn.

Geen verwijsbrief of verwijsbrief vergeten?

Indien u voorafgaand aan het consult niet in het bezit bent van een geldige verwijsbrief of deze bent vergeten, komen de kosten van het consult voor uzelf. Indien u hiervoor niet open staat, kunnen we het consult helaas niet laten plaatsvinden en zijn we genoodzaakt hiervoor een nieuwe afspraak te maken. Tevens zult u in dat geval een no-showfactuur ontvangen.

Second opinion

Wanneer u onder behandeling bent bij een andere specialist maar graag de mening wilt van één van onze oogartsen, heeft u hiervoor een specifieke verwijsbrief nodig.