Vitreomaculaire tractie

De macula, of gele vlek genoemd, is het centrale gedeelte van het netvlies waarmee scherp gekeken wordt. Bij vitreomaculaire tractie VMT (ook wel Pucker membraan) zit er een vliesje aan de macula. Dit vliesje trekt aan de macula en veroorzaakt zwelling, lekkage en littekenweefsel. Wanneer dit gebeurt neemt de kwaliteit van het zien af en kunnen de volgende klachten ontstaan:

  • Verminderd zicht
  • Beeldvervorming
  • Dubbelzien

De mate waarin de klachten voorkomen kan variëren. Vaak wordt VMT ontdekt tijdens een oogonderzoek. De oorzaak van VMT is in de meeste gevallen onduidelijk (zo’n 80%), maar is soms te relateren aan andere oogaandoeningen zoals een netvliesloslating of terugkerende uveïtis. VMT kan éénzijdig, maar ook in beide ogen voorkomen. Ongeveer 15% van de patiënten ontwikkelt binnen 5 jaar VMT in het andere oog.

Behandeling
Veel patiënten met vitreomaculaire tractie (VMT) hebben geen behandeling nodig. De VMT kan lange tijd stabiel zijn en de klachten kunnen hierbij gering zijn. Bij zo’n 85% van de patiënten is dit het geval. Wanneer een behandeling toch noodzakelijk is, wordt u door een arts van OPSIS verwezen naar een ziekenhuis die deze speciale operatie uitvoert. Er wordt dan een vitrectomie uitgevoerd. Bij deze operatie wordt het glasvocht in het oog verwijderd om vervolgens een netvliesoperatie uit te voeren. Het littekenweefsel dat zich in de gele vlek bevindt wordt hierbij met kleine pincentjes verwijderd. Soms wordt deze operatie uitgevoerd onder algehele narcose in verband met de duur van de operatie, vaak ruim een uur.

Afgezien van deze operatie zijn er geen verdere behandelingen van VMT mogelijk. Een staaroperatie kan wel een verdere glasvocht loslating bewerkstelligen en zo een gunstig resultaat geven. Er is ook niets aan te doen om het proces te vertragen of voorkomen. Bijvoorbeeld medicatie of leefstijlaanpassingen zijn geen bewezen therapieën.

Wanneer er een pucker is gediagnosticeerd is het van belang dat de ogen regelmatig worden gecontroleerd. Een OCT scan is hiervoor een ideale manier. Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel, via de pupil, in het oog op het netvlies. Er wordt gescand m.b.v. een optische lichtbundel. De verschillende structuren van het netvlies reflecteren (terugkaatsen) dit licht vervolgens terug, via de pupil, weer naar buiten het oog. Hier wordt het teruggekaatste licht opgevangen door het apparaat. Er ontstaat een beeld van een dwarsdoorsnede van het netvlies, opgebouwd uit verschillende kleuren. Op deze manier is de macula pucker heel duidelijk in beeld te brengen en zijn veranderingen goed zichtbaar.

Alle netvliescontroles en OCT scans, die bij Opsis worden uitgevoerd, worden vergoed door iedere zorgverzekeraar.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088-6649699